Nøkkeveien 5 – Huset i skogen

Nøkkeveien 5 – Huset i skogen

Dette prosjektet i Nøkkeveien 5, som vi kaller huset i skogen, ble det utført en rekke oppgaver som vasking, sliping, skraping og malerarbeid. Vi satt opp stillas og pakket inn huset for å kunne jobbe i norsk klima. Dette var en omfattende jobb da huset bar preg av lite vedlikehold, men våre flinke malere leverte flott kvalitetsarbeid til avtalt tid.

Her kan du lese mer om hvilke tjenester vi tilbyr ved siden av malerarbeid.

I karusellen på høyre side kan du først se bilder fra før, deretter under og til slutt det ferdige resultatet.