Våre tjenester

Våre tjenester

Malermester Rune Toftner AS er et nytt firma med en lang historie. Malermesterforretningen Roås & Toftner AS ble etablert av Rune Toftner og Magne Roås i 2004 etter at de hadde jobbet sammen i en mesterbedrift i Oslo siden 1980-tallet. I 2017 overtok Rune Toftner bedriften, som samtidig skiftet navn til Rune Toftner AS. Som malermester utfører vi alt innen nybygg, rehabilitering, utvendige fasader og gulvlegging både i det private og offentlige markedet.

Vi garanterer kvalitet i hvert strøk. Godt håndverk skiller seg ofte ikke fra dårlig håndverk på pris, men alltid på kvalitet. Alt handler om innstilling til kvalitet og arbeidsmoral hos håndverkeren som utfører jobben. Eller yrkesstolthet som mange også kaller det.

Vi leverer i dag følgende tjenester:

Inn- og utvendig malerarbeid

Det betyr at vi går over og befarer jobben før vi gir tilbud. Det hender faktisk at vi sier nei til jobber, spesielt utearbeider, fordi de ikke er nødvendige – ennå. I slike tilfelle avtaler vi når det er på tide å gjøre jobben, og gjør en møteavtale for ny befaring med kunden til den tiden vi mener passer for oppmaling.

Tapetsering

Sammen med kunden går vi gjennom jobben og informerer om hvor lang tid den vil ta, om det er spesielle hensyn med tanke på tørketid o.l., samt gir råd om rengjøring av tapetserte vegger.

Gulvlegging

Med gulvlegging mener vi da legging av gulvbelegg i form av linoleum, gummi, vinyl eller lignende. Hensikten er som regel å legge et gulvbelegg som tåler mye slitasje, er enkelt å rengjøre og tåler tidens tann generelt godt.

Parkettsliping

Parkettsliping er et fag som krever erfaring for at det skal gjøres både riktig og raskt. Vi tar også her en befaring der vi sjekker hvor dyp slipeflaten er, og gir råd med hensyn til etterbehandling etter sliping. I dag kan det nyslipte gulvet lakkes, vokses, beises, laseres – fint blir det, uansett!

Parkett- og laminatlegging

Om det skal legges det ene eller det andre, er som regel avhengig av hvor mye slitasje man må påregne på gulvet. Nye laminater er til dels ekstremt slitesterke, og forskjellen på parkett og laminat må man nesten være fagmann for å se.

Gulvsparkling

Gulvsparkling benyttes i regelen enten for å avrette skjeve gulv eller for å rette opp ujevnheter i gulvet. Sparkling er en av de typiske underlagsjobbene man aldri ser, men som er så utrolig viktige. De fleste kjenner jo til ubehaget når man har gjort klar til en malerjobb – glemt underlagsarbeidet -og så blir det aldri bra nok, uansett hvor mange ganger man maler.

Flisarbeider

Enten du skal rehabilitere baderomsgulv og -vegger, legge fliser i gangen eller på kjøkkenveggen, kan du trygt sette bort jobben til oss. Vi har våtromsertifikat og kjenner godt til betydningen av en 100 % tett membran på badet, vi har lang erfaring med både dekorfliser og slitefliser. I tillegg kjenner vi til alle de små hemmelighetene – og kan bl.a. fortelle deg at det alltid lønner seg å legge store fliser i gangen, siden det gir deg enklere rengjøring på grunn av større flater og færre fuger.

Malingfjerning / kjemisk rens

Takket være vår lange erfaring vet vi hvilke løsemidler som er riktig å bruke på de ulike malingtypene. Vi benytter oss også av mekanisk fjerning der det er riktig, både på grunn av malingen som er brukt, tilstanden på underliggende materialer og med tanke på kommende grunnarbeid for å få et sluttprodukt uten riper og sår i grunnarbeidet.

Murpuss / utbedringer av fasade

Igjen er det underarbeidet som er det viktigste. Det tar lengst tid, viser sjelden eller aldri rask fremgang og kan virke som en evig sparkle- og pussefase. Grunnen er naturligvis at vi må ta hensyn til underlagets beskaffenhet, hvilke materialer som er benyttet, tidligere tiders grunning, tilpasse skjøte- og fyllmaterialer slik at de fungerer som ett materiale, samt sørge for å bruke rett type maling til rett type murpuss.

Malermester Rune Toftner AS kan trygt love deg kvalitetsarbeid til avtalt og fornuftig pris. Vi utfører følgende arbeid:

Inn- og utvendig malerarbeid

Tapetsering

Gulvlegging

Parkettsliping

Parkettlegging/ laminat

Gulvsparkling

Flisarbeider

Malingfjerning / kjemisk rens

Murpuss / utbedringer fasade

Service

Vi legger stor vekt på å levere personlig service som møter dine forventninger. For oss er det essensielt å utføre kvalitetsarbeid til avtalt tid og pris.

Den beste referansen er gode ord etter at du har gått

Noen av våre referanseoppdrag !