Grand Hotel Oslo

Grand Hotel Oslo

På Grand Hotell i Oslo var vi innleid for å gjøre tapetserarbeide.